جدیدترین ها
خانه / حضرت ابوالفضل علیه السلام

حضرت ابوالفضل علیه السلام

رباعیات ویژه اعیادشعبانیه

زیباشده باغ احمدی ازگل یآس ای ماه نبی خوش آمدی باگل یآس آمیخته ازحسین وعباس وعلی عطردوگل محمدی باگل یاس …………. چشم مابرکرم ورحمت مهدی باشد عشق ماآمدن دولت مهدی باشد شب میلادابوالفضل وحسین وسجاد عیدی مافرج حضرت مهدی باشد ……… امشب شب میلادحسین است حسین اندرهمه جایادحسین است حسین …

ادامه نوشته »

معرفی نامه حضرت عباس علیه السلام

  معرفی پدر بزرگوار ایشان امام اول شیعیان ، حضرت علی علیه السلام است و مادر ایشان حضرت ام البنین میباشد. برادر هایی که با آنها در پدر و مادر مشترک است عبارتند از : جعفر ، عثمان ، عبدالله. بنابراین برادری ایشان با امام دوم و سوم تنها از …

ادامه نوشته »

بچه شیر اسدالله

  این پسرکیست رخش مثل قمر تابان است یاملک یاکه فرشت است؛ بعید انسان است وعجیب است نمی گریدو در کارش نیست یا غضب داردویا تیغ لبش خندان است دستوبازو وسرش به چه به بابا رفته خم ابروش به مانند علی بران است بچه شیر اسدالله دودنیاست ببین خندهایش چقدر …

ادامه نوشته »